E-Crama
Politica de confidentialitate

Pentru a putea beneficia in intregime de serviciile oferite de noi prin intermediul www.e-crama.ro vor fi necesare furnizarea unor date personale. Toate datele furnizate de dvs. vor fi folosite numai in scopuri asociate comercializarii produselor si a serviciilor oferite de noi in scopul facilitarii comunicarii, procesarii comenzilor, ofertarea de produse si/sau servicii, anuntarea programului de sarbatori, reduceri de pret, promotii.
Nu vom instraina sub nici o forma nici una din datele pe care ni le furnizati, nu vindem si nu facem schimb de informatii obtinute prin intermediul acestui site. Aceste informatii pot fi divulgate autoritatilor – la solicitarea justificata a acestora – pentru verificarea tranzactiilor comerciale. De asemenea aceste date pot fi utilizate de noi in scopul analizelor statistice, a realizarii unor studii de piata si produs precum si pentru marketing-ul produselor oferite de noi – aceste studii nu vor include date de indentificare personala.
Suntem impotriva SPAM-ului de orice fel, il intelegem si luptam impotriva lui, de aceea nu vom folosi informatiile dvs. decat in stricta legatura cu acest site.
Ne puteti contacta si ne puteti cere modificarea datelor dvs. precum si stergerea definitiva din baza noastra de date.
Pentru mai multe informatii legate de politica de confidentialitate va rugam sa ne contactati.
Prin folosirea situ-lui nostru sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecþia vietii private în sectorul comunicaþiilor electronice, societatea VINO VERITAS COM  SRL a fost inregistrata la ANSPDPC in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal cu numarul 11713/2009 si are obligatia de a administra in condiþii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaþi despre dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este procesarea comenzilor,  realizarea unor studii de piata si produs precum si pentru marketingul produselor oferite de noi. Refuzul dvs. determina anularea procesarii comenzii. Informaþiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate altor persoane sau societati comerciale, datele respective fiind utilizate doar in stricta legatura cu acest site.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaþi de dreptul de acces, de intervenþie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ºi dreptul de a va adresa justiþiei. Totodata, aveþi dreptul sa va opuneþi prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitaþi stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteþi adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa postala mentionata pe site sau prin intermediul formularului din sectiunea Contact. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiþiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaþi cat mai curand posibil.

Multimedia
Note legale
ANPC (Tel. Cons: 0800.080.999)
Informatii Adiacente
Contact